חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון בדבר דחיית מועד תשלום המע"מ לחודש מרץ

חברים יקרים,

אנא ראו באמצעות הקישור מטה עדכון לקוחות חשוב, לעת הנוכחית, אשר נשלח לבקשתנו על ידי משרד רו"ח הארגון, בדבר דחיית מועד תשלום המע"מ לחודש מרץ 2020.

לצפייה לחץ/י כאן.

בברכה,
מזכירות הארגון