חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה בדבר עדכון תעריף חשכ"ל - "מתכננים בעבודות בינוי"

חברים יקרים,

אגף החשב הכללי פרסם תעריף מעודכן לשעות עבודה "תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים".
תעריף למהנדסים ואדריכלים (מתכננים ומנהלי פרויקטים) מופיע בסעיף 3 "מתכננים בעבודות בינוי" .

לקבלת התעריף, נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון בטל: 03-5236289 (שלוחה 0) או פנייה בדוא"ל.

בברכה,
מזכירות הארגון