השתלמות מקצועית בגליל העליון (מלון גליליון), בין התאריכים 8.11.2017-11.11.2017