חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול עבורכם - שינוי מהותי של תנאי סף במכרז של משרד החקלאות - הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב (הגשת מועמדות להיכלל במאגר יועצים ומתכננים לתכנון עיר, תכנון תנועה ודרכים, תכנון נוף ותכנון רמזורים)

חברים יקרים,   
 
אנו שמחים לעדכן אתכם בדבר הצלחה נוספת של הארגון בפעילותו המתמדת והמאומצת בפיקוח ובקרה על מכרזים בהם משתתפים חברי הארגון בתחום ההנדסה והתכנון.

לפני כחודש פרסם משרד החקלאות - הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מכרז להגשת מועמדות להיכלל במאגר יועצים ומתכננים לתכנון עיר, תכנון תנועה ודרכים, תכנון נוף ותכנון רמזורים. בהוראות הרישום למאגר דרשה הרשות, כתנאי סף כי רק מתכננים בעלי מחזור כספי של לפחות 8 מיליון ₪ במשך שלוש השנים האחרונות, יוכלו להשתתף במכרז.

בעקבות הצבת תנאי סף מכביד ולא מידתי זה, פנה הארגון, באמצעות יועציו המשפטיים, לרשות בדרישה ומנומקת לביטול תנאי הסף המכביד והלא מידתי. כך וכאמור, הארגון טען כי תנאי זה הינו תנאי מכביד ולא מידתי, אשר מדיר ללא הצדקה את רגליהם של מציעים פוטנציאליים רבים, צעירים וותיקים כאחד, המסוגלים ואף מעוניינים לספק את השירותים נשוא המכרז בצורה מקצועית ואיכותית, ברמה הגבוהה ביותר.

לפיכך ובעקבות פניית היועצים המשפטיים של הארגון, פרסמה כעת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב הודעה רשמית, לפיה תנאי הסף הדורש כי רק מתכננים בעלי מחזור כספי של לפחות 8 מיליון ₪ במשך שלוש השנים האחרונות יוכלו להשתתף במכרז - מבוטל. במקום תנאי  זה נקבע תנאי מידתי יותר הדורש פיקוח וייעוץ על פרויקטים הכוללים הקמה של 1500 יח"ד בממוצע בשלוש השנים האחרונות.
בהתאם לעדכון הרשות, ניתן להגיש מועמדות להיכלל במאגרים עד ליום 24.5.2017.

הארגון ימשיך בעשייה ובפעולות נמרצות למען חבריו הן בתחום המכרזים והן בערוצים רבים נוספים, למען עמידה דווקנית על זכויות המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל.
 
בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל