הזמנה ליום עיון בנושא - לנצח את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט (שלוחת פעילות הארגון בירושלים)