הזמנה להרצאה חשובה - לחיות (בשלום) עם חוק ההגבלים העסקיים - עו״ד בועז גולן