חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הישג ארגוני נוסף - פעילות הארגון אל מול הרשות הארצית לכבאות והצלה

חברים יקרים, 
  
אנו שמחים לעדכן אתכם בדבר הצלחה משמעותית נוספת של הארגון בפעילותו המתמדת והמאומצת לשמירה על האינטרסים של חברי הארגון.

לאחרונה, נודע לארגון בדבר דרישה לא סבירה של תחנת הכיבוי בנתניה מעורכי בקשות להיתר, כתנאי לקבלת אישור אכלוס, כי עורכי הבקשה יספקו הצהרה על כך שהמבנה נבנה בפועל בהתאם לדרישות חוק התכנון והבנייה, תקנותיו ותוכניות ההיתר. בעקבות כך, פנה הארגון לנציבות הארצית לכיבוי והצלה והסביר כי דרישה זו חורגת מההסכמות הקודמת אליהן הגיע הארגון עם נציבות הכבאות וההצלה, והיא אינה סבירה אף לגופה בשל היותה מטילה על עורך הבקשה אחריות בלתי הגיונית.

אנו שמחים לעדכן כי בעקבות פניית הארגון, הנחתה רשות הכבאות וההצלה את תחנת הכיבוי בנתניה לחדול מדרישה זו, ולהיצמד אך ורק לדרישות המקובלות המופיעות בטפסים א-1 ו-א-2 של רשות הכבאות הארצית.

כמובן שהארגון ימשיך לפעול ללא הרף לשמירה על הוראות הדין, אל מול כל הגופים הרלוונטיים.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל