חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הארגון ממשיך לפעול למענכם - עדכון בדבר הצלחת הארגון בשינוי תנאי מכרז פומבי 77/2016 למתן שירותי ייעוץ תכנון וייעוץ לביצוע עבודות הקמה, שיפוצים ו /או שינויים במתקני המשטרה

חברים יקרים,   

אנו שמחים לעדכן אתכם בדבר הצלחה נוספת של הארגון בפעילותו המתמדת להטמעת הוראות תקנה 5א לתקנות חובת המכרזים במכרזי הרשויות הממשלתיות השונות. 

לאחרונה, פרסמה משטרת ישראל את מכרז פומבי 77/2016 למתן שירותי תכנון וייעוץ לביצוע עבודות הקמה, שיפוצים ו/או שינויים במתקני המשטרה, במסגרתו לא הייתה כל הוראה המחייבת את פסילת הצעות המחיר החורגות בלמעלה מ-15% מחציון הצעות המחיר, כפי שמתחייב מנוסח הוראת תקנה 5א לתקנות. אנו שמחים לעדכן כי בעקבות פניית הארגון למשטרת ישראל, קיבלה הרשות את דרישות הארגון והודיעה במסגרת "עדכון מס' 2" למכרז על תיקון הוראות המכרז, כך שהתווספה הוראה המורה על פסילת הצעות מחיר החורגות בלמעלה מ-15% מחציון הצעות המחיר, אם הוגשו לפחות חמש הצעות במכרז. 

כמובן שהארגון ימשיך לפעול ללא הרף לשמירה על הוראות הדין, אל מול כל הגופים הרלוונטיים. 
  
בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און, מנכ"ל (ת. ניהולי)