ממשיכים לפעול למענכם בשלוחת הארגון בכרמיאל - הזמנה להשתתף בהרצאה בנושא ניהול מוניטין ברשת ומיתוג למשרדי הנדסה ואדריכלות