חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

נייר עמדה משפטי חשוב בנוגע לפס"ד מכלוף ואח' נ' זרייק ואח' 13041-05-10 (התקשרות באמצעות מתכנן ראשי)

חברים יקרים, 

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת הפרקטיקה שבה שיטת ההתקשרות לגבי פרויקט נעשית בין מזמין עבודה לבין מתכנן ראשי בלבד ואילו כלל היועצים מועסקים ישירות על ידי המתכנן הראשי. 

בהקשר זה, מצאנו לנכון להפנות את תשומת לבכם לפסק דין חשוב ועקרוני שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט הנוגע לאחריות מתכנן ראשי בגין מחדלים שביצע מתכנן המשנה, אשר לא התקשר ישירות עם מזמין העבודה. 

לאור האמור, אנא ראו באמצעות הקישור מטה, את נייר העמדה שבנושא, אשר הוכן על ידי היועצים המשפטיים של הארגון ומסכם את הנקודות המרכזיות מתוך פסק הדין, אשר חשוב מאוד לשים לב אליהן. 
  
בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל