הזדמנות אחרונה להירשם להשתלמות מקצועית במלון 'סי לייף' בעיר נהריה בין התאריכים 22-25.6.16

חברים יקרים,

הרינו להביא לידיעתכם כי הארגון יקיים, בין התאריכים 22-25.6.16, השתלמות מקצועית בעיר נהריה - במלון סי לייף.

הרישום להשתלמות וקיומה מתבצעים על ידי חברת אורטל - באמצעות גב' עדי קאי בטלפון: 02-5659903, פקס 02-5659964.

** מס' החדרים מוגבל ולכן הנכם מוזמנים להקדים ולהירשם **

**ההשתתפות בהשתלמות מותנית בתשלום דמי החבר לשנת 2016 או 2015! – באישור מזכירות הארגון**

בברכה,
מזכירות הארגון