נותרו מקומות בודדים - למפגש חשוב בנושא סיכוני הסייבר למשרדי הנדסה ואדריכלות – 29.3.16