חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הישג לפעילות הארגון - מכרז לתכנון הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים


11 בפברואר 2015 

חברים יקרים,

בהמשך לפעילות השוטפת של הארגון בנושא אכיפת יישום תקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים, אנו שמחים לעדכן אתכם על הצלחה נוספת של הארגון בעניין זה. 

לפני מספר חודשים פרסם צוות תכנית האב לתחבורה בירושלים מכרז בינלאומי לקבלת שירותי תכנון והנדסה של החלק התת קרקעי של הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים. בעקבות פניות שהתקבלו מחברי ארגון,  נוכח הארגון כי תנאי המכרז אינם עומדים בדרישות תקנה 5 א', היות וחלוקת המשקל לבחינת ההצעות הזוכות הורכבה מ-60% לאיכות ההצעה ו-40% למחירה. בעקבות פניית הארגון בנושא (באמצעות יועציו המשפטיים), צוות תכנית האב לתחבורה קיבל את דרישת הארגון ופרסם מכרז חדש מתוקן, אשר בו הפרמטרים לבחינת ההצעות הורכבו, כנדרש על פי תקנה 5א, ממשקל של 80% לאיכות ההצעה ו-20% בלבד למחיר.

למותר לציין כי הארגון ימשיך לפעול בנושא כבעבר ביתר שאת עבור חבריו.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל