חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הישג בעקבות פעילות הארגון בנושא פיילוט רישוי מקוון בעיריית תל אביב


29 ביולי 2014

חברים יקרים,

אנו מבקשים לעדכן אתכם על הישג חשוב של הארגון וזאת לאחר השקעת מאמצים רבים, בפעילותו אל מול אגף הרישוי והפיקוח על הבנייה בעיריית תל אביב. הנושא הובא לידיעתנו על ידי יו״ר איגוד האדריכלים ומתכנני ערים בארגון.

כפי שוודאי ידוע לחלקכם, עיריית תל אביב יצאה בשנה האחרונה בפיילוט של "רישוי מקוון", שבו הגשת בקשות להיתרי בנייה נעשות בצורה מקוונת ואלקטרונית, ללא הגשת מסמכים פיזיים, באמצעות תעודה אלקטרונית שתונפק למורשים להגיש בקשות.

במסגרת התוכנית, הציגה העירייה דרישה לפיה האדריכל שמגיש את בקשת ההיתר יגיש בעצמו את כלל התוכניות והמסמכים של הגורמים המעורבים בתהליך קבלת ההיתר וכפועל יוצא מכך, מגיש הבקשה אמור היה לשמש כגורם הבלעדי הנושא באחריות עבור כלל התוכניות והמסמכים המוגשים על ידו, בין אם ערך אותם בעצמו, ובין אם שימש אך ורק כ"צינור" להגשתם באמצעות המערכת המקוונת.

בעקבות כך, פנה הארגון לאגף הרישוי והפיקוח על הבנייה בעירייה, באמצעות יועציו המשפטיים וביקש לשנות דרישה זו מצד העירייה, המטילה אחריות מוגברת במיוחד על עורך ומגיש הבקשה, בטענה כי אין זה הוגן ואין זה ראוי כי האדריכל בעל התעודה המקוונת יהיה אחראי על נכונות ואמיתות תוכנם של מסמכים ותוכניות שהוא כלל לא נטל חלק פעיל בעריכתם ו/או בביצועם.

לאור האמור, אנו רואים לנכון לבשר כי בעקבות פניית הארגון, פרסמה העירייה נוהל מעודכן ובו פירוט האחריות של מגישי הבקשה באמצעות המערכת המקוונת. במסגרת נוהל  זה, הסירה העירייה את דרישת האחריות המוגברת כלפי עורך הבקשה וקבעה כי על כל מסמך שנערך על ידי אנשי מקצוע שאין בידם חתימה אלקטרונית, תופיע חתימה ידנית על גבי המסמך עצמו (שייסרק), וחתימת מגיש הבקשה תטיל עליו אחריות אך ורק באשר לאותנטיות המסמך ולא אחריות באשר לתוכן ואמיתות המסמך.

מצ"ב לעיונכם נוהל האחריות ודגשים לביצוע של החתימה האלקטרונית בהליך הרישוי המקוון.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל