חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה בדבר תשלום דמי חבר לשנת 2014

חברים יקרים,

עם הגעתה של שנת החברות 2014 ומשיקולי התחשבות כלכלית במשרדים החברים בארגון, הוחלט פעם נוספת וזו השנה השמינית, להמשיך ולגבות את דמי החבר בשיעורם ההיסטורי, ללא כל העלאה או עדכון וזאת למרות העלייה הניכרת והמתמשכת ברמת ובהיקף השירותים הרבים והמגוונים המסופקים לחברים ללא תשלום, ביניהם - ייעוץ משפטי ראשוני, ייעוץ כלכלי אישי, ימי עיון שונים הנערכים מעת לעת ללא תשלום לחברים (על אף עלות המרצים המעבירים אותם), הנחות והטבות ייעודיות במגוון תחומים.

מיותר לציין, כי החלטה זו נתקבלה חרף עליית מדד המחירים לצרכן (מדד ידוע) בכ- 21.29% (משנת החברות 2006 ועד עתה) והשחיקה הניכרת בשיעור דמי החבר, כתוצאה מכך.

כפי שנהגנו עד היום ולרווחתכם, נמשיך ונתמיד במגמת שיפור השירות והתועלת הניכרת למשרדים החברים, אשר חלקו העיקרי מושג תודות ובזכות לנכונותם של חברים רבים במטרה להתגייס ולפעול למען מימוש מטרותיו של הארגון.
 מזכירות הארגון ערוכה לקליטת התשלומים בגין דמי החבר לשנת 2014, החל מיום 3.11.13 (יש לפנות אל הגב' זילפה סריקוב בטל: 03-5236289 שלוחה 2 או בדוא"ל: rishum@iocea.org.il)
 
בברכה   בברכה
אינג' שמואל אנגל, יו"ר הארגון   עו"ד ליאור בר-און, מנכ"ל