חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

אימוץ המלצות נוסח קוד אתי בכל הנוגע לפעילותם של מהנדסים/אדריכלים כעדים מומחים בבתי המשפט

חברים יקרים,

בהמשך לעבודת ההכנה המשפטית, מצ"ב  נוסח הקוד האתי שאומץ, בכל הנוגע לפעילותם של מהנדסים/אדריכלים כעדים מומחים בבתי המשפט והערכאות השיפוטיות השונות.
בשם ועדת האתיקה של הארגון, הנני פונה אליכם וממליץ לאמץ את ההנחיות המפורטות בקוד, כל אחד בתחומו, למען שיפור איכות ההתנהלות המקצועית בהיבטים האתיים.

בברכה,
דוד שלסקי, אדריכל
יו"ר ועדת האתיקה- ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים