חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה על ביטול אסיפה כללית של איגוד המים 16.12.12


איגוד מהנדסי מים

חברים יקרים,

הרינו להודיעכם על ביטול האסיפה הכללית שזומנה להיום (16.12.12) בשעה 17:00.
האסיפה מבוטלת בשל היעדר קוורום נדרש (כפי שנקבע בסע' 9.2 לתקנון האיגוד) וזאת חרף התזכורות הרבות שנשלחו בנושא.

הודעה נוספת לעניין זה, תשלח בימים הקרובים.

בברכה,
מזכירות הארגון