ממשיכים לפעול למענכם - פניית משרד הביטחון בבקשה לקבלת (RFI) עבור משרדים העוסקים בתכנון מערכות הגנה קתודית

ממשיכים לפעול למענכם - פניית משרד הביטחון בבקשה לקבלת (RFI) עבור משרדים העוסקים בתכנון מערכות הגנה קתודית