ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר פרסום מדד ענף התכנון - מאי 2021