חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר ישיבה מיום 26.11.19 במנהל התכנון

חברים יקרים,
 
אנו מבקשים לשוב ולעדכנכם, כי נציגי הארגון השתתפו ביום 26.11.19, בדיון חשוב במנהל התכנון בנושא -  סביבת העבודה של עורכי הבקשה במערכת רישוי זמין. 
במהלך הדיון, הוצגו שיפורים במערכת אשר כללו, בין היתר: פתיחת הזנת פרטים נוספים לכרטיסים החכמים, אפשרות אופציונאלית לעורכי הבקשה לאשר ליתר היועצים להזין חומרים ישירות למערכת המקוונת וכו'. בנוסף, הועלו לדיון בעיות טכניות שונות במטרה לשפר את ממשק המשתמש במערכת.
 
לסיום, נדון נושא אי עמידת הוועדות בלוחות הזמנים שהוגדרו בחוק והאפשרויות העומדות בפני מינהל התכנון בכדי לטפל בכך.
 
נשוב ונעדכנכם במידת הצורך.
 
בברכה, 
מזכירות הארגון