חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר התהליך שמקיים הארגון מול נציגי אגף החשב הכלל

חברים יקרים,
 
בהמשך לישיבה מיום 5.11.18 ולאור התהליך אותו מקיים הארגון מול נציגי החשב הכללי בנוגע לערכי שעות העבודה וסוגיות נוספות, נבקש לעדכנכם כי הארגון ממשיך בקידום מהלכים אלו ומצוי אגב כך, בקשר ישיר ושוטף עם אגף החשב הכללי.
 
לכשיתקבלו עדכונים בדבר המאמצים הנעשים לתהליך זה, נעדכנכם בהתאם.  
 
בברכה, 
מזכירות הארגון