חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה בדבר העתקת מקום הפעילות (משרדים) של הארגון וצוותו החל מיום 17.11.19

חברים יקרים,
 
אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי במסגרת הסכם פשרה אשר הושג עם עיריית תל אביב יפו בשיתוף עם לשכת המהנדסים והאדריכלים במקצועות הטכנולוגיים, משרדי הארגון אשר פעלו עד כה מבית המהנדס ברח' דיזינגוף 200, לא יהיו עוד מקום הפעילות של הארגון וצוותו.
 
פעילות הארגון וצוותו תועתק למשכן זמני וזאת החל מיום 17.11.19 ואילך. לאחר המעבר למשכנו החדש והקבוע של הארגון, אנו נודיעכם לעניין זה.
 
נוכח המעבר, זמינותו הטלפונית והמקוונת של הארגון ביום 14.11.19, תהיה חלקית ומוגבלת.
 
בברכה,
מזכירות הארגון