חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - פניית הארגון הובילה לעדכון תנאי מכרז המודדים של משהב"ט

חברים יקרים,
 
ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג חשוב ונוסף של הארגון.
 
לאחרונה פרסם משרד הביטחון מכרז פומבי שעניינו קבלת הצעות עבור שירותי מדידות בהיקפים שונים עבור המשרד.
עם פרסומו, הופנתה תשומת לב הארגון לכך שנקבעו במכרז קנסות שונים וחריגים שאינם סבירים ואינם עולים בקנה אחד עם הדין ועם ניסיונו של הארגון. 
 
בעקבות בחינת יועציו הכלכליים של הארגון בוצעה פנייה ע"י יועציו המשפטיים של הארגון, בליווי אדוק של היועצים המשפטיים המיוחדים לעניין דיני התחרות הכלכלית. בעקבות פניה זו, ערך משרד הביטחון שינויים בתנאי המכרז ושינה את הקנסות השונים שהועלו בו. 
 
הדבר מהווה הצלחה חשובה נוספת בפעילותו של הארגון לשמירה על איכות התכנון ועל האינטרסים של חבריו בכפוף למסגרות הדין. 
 
הארגון ימשיך ויפעל לשמור על האינטרסים של חבריו.
 
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל