חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - פניית הארגון הובילה לעדכון תנאי מכרז 302/2019 של רשות מקרקעי ישראל

חברים יקרים,
 
בהמשך לפניות שהועברו הנוגעות למכרז שבנדון, פנה הארגון באמצעות יועציו המשפטיים במכתב אל רשות מקרקעי ישראל ובו הסביר את הבעיתיות שבהחלטת הרשות, שלא לאפשר לאדריכלים לשמש כמנהלי תכנון וכן עמד על הבעייתיות שבהחלטה, כאמור.  
 
לאור מאמצי הארגון, פרסמה רשות מקרקעי ישראל ביום 29.8.2019 מסמך הבהרות, ממנו עולה במפורש כי מאמצי הארגון נשאו פרי וכי אדריכלים יוכלו לשמש מעתה כמנהלי תכנון במכרז שבנדון. 

יצוין כי הנ"ל כפוף למספר מגבלות (כדוגמת איסור עבודה בתפקיד אדריכל + מנהל תכנון בו זמנית), אולם מבחינה שערכו יועציו המשפטיים של הארגון נמצא כי תניות אלו אינן לוקות בחוסר סבירות משפטית.
 
הארגון מבקש להודות על העלאת הסוגיה בפניו ומציין בסיפוק רב כי המאמצים הרבים שהושקעו – אכן נשאו פרי.
 
לצפייה בנוסח הפרסום של עדכון תנאי המכרז מיום 29.8.19 לחץ/י כאן
 
 
בברכה,
מזכירות הארגון