חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה בדבר עדכון תעריף מסילות - רכבת ישראל (גרסה 13.0)

חברים יקרים,
 
נבקש להביא לידיעתכם, כי קיבלנו ביום 18.8.19 מנציגי רכבת ישראל הודעה בדבר פרסום תעריף תכנון מסילות חדש (גרסה 13.0).
 
לנוחיותכם, ניתן לעיין בתעריף הרכבת באמצעות הקישור הנ"ל.
 
התעריף הועבר לבחינה של יועצי הארגון.
 

בברכה, 
מזכירות הארגון