חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון בדבר תכני כנס איכות תכנון של מנהל התכנון - התקיים ביום 19.2.19

חברים יקרים,

ביום 19.2.19 התקיים במנהל התכנון בירושלים דיון בנושא איכות התכנון, אשר התמקד ביעדי מינהל התכנון בכל הקשור לביטול מנגנון ההקלות תוך רענון ההנחיות לתוכניות המפורטות, כך שיצומצמו ההוראות להיתרים, תוכניות יהיו גמישות ונפחיות והימנעות מפירוט יתר.
במסגרת הדיון, הוצגו השיקולים למעבר לשיטת חישוב ל"תוכנית נפחית" אשר תגדיר את השטח הכולל במ"ר או באחוזים ביחס לגודל המגרש ולמעשה תבטל את ההבחנה כיום בין שטח עיקרי לשירות.

לסיום, נדונו והוצגו סוגיית ההנחיות המרחביות, המטרות שהביאו את מינהל התכנון ליזום שיטה זו וכן הממצאים במסגרת בקרה שערך מינהל התכנון בוועדות השונות, בכל הנוגע להטמעת ההנחיות המרחביות בפועל תוך דיון בכלים לשיפור וחידוד השימוש בהנחיות וזאת בניגוד למצב כיום.
 
בברכה,
מזכירות הארגון