הודעה בדבר פגישה בנושא הון אנושי לתשתיות – נציגי אגף התשתיות באוצר ונציגי ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל

חברים יקרים,

במסגרת פעילות הארגון מול נציגי אגף התקציבים באוצר והמחלקה הכלכלית במשרד רוה"מ, לבחינת תהליכים שונים ומורכבים וכן, להסרת מגוון החסמים בענף התשתיות, התקיימה בארגון ביום 18.2.19 ישיבת עבודה מצומצמת (התנעה) ובה הועלו סוגיות רחבות ובבסיסן בעיות ענפיות רוחביות והדרכים המגוונות להתמודד עימן בהתאם לצרכי פיתוח התשתיות העתידיים במדינת ישראל.
תכני הישיבה ומאפייניה, יהוו בסיס לקידום התהליך על שלביו השונים.

נמשיך ונעדכנכם בהתאם להתקדמות.
 
בברכה,
מזכירות הארגון