חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - הנחה מיוחדת לחברי הארגון - בקורס דירקטורים ומנהלים בכירים מבית BDO ו-Pearl Cohen