חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון חשוב - תיקון לחוק ההגבלים העסקיים

חברים יקרים,

חוק ההגבלים העסקיים עבר תיקון משמעותי, שיש לו משמעויות רחבות היקף. לפיכך ולנוחיותכם, אנא ראו באמצעות הקישור הבא עדכון שהוכן על-ידי עו"ד בועז גולן, שמלווה את הארגון בתחום ההגבלים העסקיים ואשר שימש כיועץ חיצוני לרשות ההגבלים העסקיים לצורך תיקון החוק.

בברכה,
מזכירות הארגון