חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון תעריף חשוב - פעילות הארגון בנוגע להנחיה של משהב"ש - 'אופן פעולה אחיד בין מחוזות' - עדכון מס' 1

חברים יקרים,

בתאריך 11/2/18 הוציא משהב"ש הנחייה לאופן פעולה אחיד בין מחוזות לפיו בתהליך 6 (בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500) יופעל לפי 65% שירותים חלקיים. לעיונך, לחץ/י על הקישור לעיון בהנחיה.
לאור ההנחיה ביקש הארגון לקיים דיון בנושא עם משרד הבינוי והשיכון. טענת הארגון הייתה כי ההנחיה פוגעת בציבור המתכננים ולמעשה תגרום למצב של 100% עבודה ותשלום רק לפי 65%.
לאור דיונים מוקדמים שהיו עם משרד הבינוי והשיכון נקבעה ישיבה עם מנהלת אגף תכנון בכיר של משהב"ש, אדר' ורד סלומון לתאריך 21.08.2018 להצגת עמדת הארגון.
בתאריך 21/08/18 התקיימה פגישה במשרד הבינוי והשיכון בנושא.
לאור הפגישה ובמסגרת בקשת הארגון, הבטיחה אדר' סלומון לבחון את טענות הארגון.
בתאריך 18/11/18 משהב"ש פרסם עדכון להנחיה זו ותיקן אותה כך שתהליך 6 יופעל לפי 100% שירותים חלקיים בהתאם לבקשת נציגי הארגון (יתר ההנחיה ללא שינוי). לעיונך, לחץ/י על הקישור לעיון בהנחיה.
אנו מודים לגורמים הרלוונטיים על שיתוף הפעולה הפורה. 
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל