חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון פגישה מיום 23.8.18 בנושא תעריף התחדשות עירונית

חברים יקרים,

ביום 23.8.18 התקיים דיון חשוב במשרדו של יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מר חיים אביטן ובהשתתפות סמנכ"לית הרשות, יועצו האישי ונציגי הארגון לתהליך שבנושא.
הדיון התקיים לבקשת הארגון ובבסיסו, פניית הארגון לבחינת המאפיינים הייחודיים לתכנון תכניות להתחדשות עירונית והשלכותיהם האפשריות על התעריף הקיים.
הדיון התנהל באווירה טובה ועניינית ובסיכומו הוחלט ע"י הרשות, כי תבוצע בחינה מחודשת של התעריף הקיים, בעיקר לעניין שכר מתכננים, ע"י צוות ייעודי מטעם הרשות ובמידת הצורך יקיים דיון עם נציגי הארגון בסוגיות הרלוונטיות.
 
נמשיך ונעדכן במידת הצורך.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל