חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון תקופתי - משרד רו"ח - Baker Tilly

 
עדכון - מהם ההבדלים בין עמותה, מלכ"ר חל"צ וחברה בע"מ, ומתי רלוונטי לפתוח כל אחת מהן?
 
אנא ראו באמצעות הקישור מטה, עדכון תקופתי אשר הועבר לידיעתנו על ידי משרד רו"ח -  Baker Tilly  
 
לקריאת הכתבה – לחצו כאן
 
בברכה,
מזכירות הארגון