חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

כתיבת חו"ד מומחה - מהנדסים ואדריכלים עצמאיים

חברים יקרים,
  
בעקבות מידע שהתקבל במשרדי הארגון לאחרונה, הארגון מבקש להדגיש סוגיה המתעוררת בקשר עם מינוי מהנדסים ואדריכלים כמומחים לצורך מתן חוות דעת לבית משפט. 

אנא הביאו לתשומת לבכם, כי ככל שמתכנן לוקח על עצמו לשמש כמומחה ולהכין חוות דעת עבור לקוח (או עבור בית המשפט, כמומחה מטעם בית משפט), הרי שעליו להיות בקיא מבחינה מקצועית בתחום שבו הוא נדרש לכתוב את חוות הדעת. למותר לציין, כי מתכננים אשר לוקחים על עצמם לשמש כ"מומחים" בתחום שאינו בתחום מומחיותם, חושפים את עצמם לסיכונים משפטיים רבים, לרבות תביעות בגין רשלנות ובגין הטעיה. 
 
לאחרונה, פורסמו פסקי דין המחייבים באחריות מהנדסים/אדריכלים בגין רשלנות, כאמור, ולפיכך ראוי להכיר את החובות המקצועיות בעניין זה ולפעול על פיהן בהתאם.
 
בברכה, 
מזכירות הארגון