חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

נפתחה ההרשמה! לכנס הארצי ה-10 של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים 27.12.2018

 הקדימו והירשמו לכנס הארצי ה-10 של ארגון המהנדסעים והאדריכלים העצמאיים - ההרשמה לכנס החלה מספר המקומות מוגבל