חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר סיכום שנת 2017 במשפט העבודה ומגמות לקראת שנת 2018

חברים יקרים,
 
אנא ראו באמצעות הקישור הבא עדכון בנושא – משפט העבודה (סיכום שנת 2017 ומגמות לקראת שנת 2018), אשר הועבר לעיוננו על ידי מחלקת דיני העבודה במשרד יועמ"ש הארגון.

בברכה, 
מזכירות הארגון