חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר ישיבת עבודה באגף החשב הכללי במשרד האוצר מיום 20.12.17

חברים יקרים, 

הריני לעדכנם, כי ביום 20.12.17 התקיימה ישיבת עבודה נוספת במשרדו של ס. בכיר לחשכ"ל - מר יוסי איצקוביץ ובה לקח חלק ס. בכיר לחשכ"ל - מר גבי שוחט ונציגים רלוונטיים נוספים מן האגף.

בישיבה זו אשר היוותה המשך לישיבות קודמות בנושא ולשיחות רקע טלפוניות בדבר הנתונים המפורטים בטבלאות וסימולציות רלוונטיות (כפי שהועברו לעיון האגף), נדונו סוגיות שונות שעלו מתעריפי החשכ"ל וההוראות בעניינם, כך שייטיבו עם הקיימות מן ההיבטים הכלכליים העולים מהן.

הישיבה אשר התקיימה בלוויית צוותים מקצועיים, התנהלה באופן ענייני/מקצועי, תוך שימת דגש לפתרונות המבוקשים אל מול ההוראות הקיימות. נציגי האגף הבכירים, ביקשו לקיים דיונים פנימיים נוספים וזאת על מנת לקבל החלטות שמשמעותן בחינת הבקשות לשינוי ההוראות הקיימות ועדכון שלהן בהתאם.
הארגון ימשיך לפעול במתווה זה ובנוספים אחרים על מנת למצות תהליכים אלו, עד לכדי עמידה ביעדים שהוגדרו.

אנו נוסיף ונעדכנכם במידת הצורך בהתאם.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי) 
מנכ"ל