חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ההרשמה בעיצומה ! הזמנה למפגש הכולל הרצאה בנושא סקירת התהליכים הדיגיטליים בהובלת מנהל התכנון לשיפור תהליכי הרישוי