חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

פורסם תזכיר חוק אשר מבקש לערוך תיקון מקיף בחוק ההגבלים העסקיים

חברים יקרים,

רשות הגבלים עסקיים פרסמה אתמול ה- 31.10.17 תזכיר חוק, אשר כולל מספר תיקונים משמעותיים לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-3811 (בכללם, אף החלפת שם החוק לחוק התחרות). 

זהו התיקון המקיף ביותר לחוק, מאז חיקוקו לפני כשלושים שנה. בעדכון זה נסקור את התיקונים המרכזיים אשר מוצעים, ונעמוד על המשמעות שלהם בחיי המעשה.

התזכיר הועבר לעיוננו באמצעות עו"ד בועז גולן - יועמ"ש הארגון להגבלים עסקיים, אשר שימש יועץ חיצוני לממונה על הגבלים עסקיים במסגרת ניסוח תזכיר החוק.

בברכה,
מזכירות הארגון