ההרשמה בעיצומה! הרצאה חשובה בנושא משא ומתן טקטי: מעבר למובן מאליו