הישגי הארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ציוני דרך בולטים

סוכנות לביטוח "שפי"
סוכנות הביטוח "שפי" הוקמה בשנת 1986 כחברה בת של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל, מתוך מטרה לספק מענה ממוקד לצרכיו הייחודיים של הענף.
פטור מחובת מכרזים למהנדסים ואדריכלים
ב-16 במאי 1993 נכנס לתוקפו חוק חובת מכרזים ותוקנו התקנות ליישום החוק.
ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל קיים לכל אורך תהליך החקיקה פעילות נמרצת, אשר כללה הכנת ניירות עמדה לצד קיום פגישות עם בכירי האוצר, שרים וחברי כנסת - והביאה, בסופו של יום, להתקנתו של סעיף 5 א' לתקנות.
העדפת תכנון כחול-לבן
בשנת 1997, לאור ההחמרה במצב האבטלה במשק, פתח הארגון במאבק עיקש נגד העסקת חברות זרות מענפי ההנדסה והתכנון, על-ידי גופים ישראליים בכלל ומוסדות ממשלתיים (דוגמת רשות הנמלים, פרויקט נתב"ג 2000 ונתיבי ישראל) בפרט. במסגרת המאבק התקיימו מפגשים עם חברי כנסת, ובסיועם הוכנה טיוטת הצעת חוק ותקנות בנושא "העדפת תוצרת הארץ".
פרויקט חונכות
במסגרת המשך פעילותו השוטפת של הארגון ליצירת תשתית אטרקטיבית לצורך השתלבותם של משרדים צעירים בארגון וגיוסם של נוספים לשורותיו, הושקה לפני מספר שנים תוכנית פעולה מעשית לביצוע חונכות למשרדים אלו. לשמחתנו ועד היום, משרדים רבים לקחו חלק בפרויקט מוצלח זה.
כללי אתיקה מקצועית למהנדסים ואדריכלים
בעבר, כללי האתיקה של אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים שימשו כמקור סמכות יחיד והסדירו את היחסים בקרב העוסקים במקצועות התכנון. לא רק זאת, הם חלו רק על מהנדסים ואדריכלים חברי האגודה.
מאגר היועצים והמתכננים של חברת נתיבי איילון בתחום אדריכלות
בעקבות פניית חברי ארגון, התגלה כי אחד ממאגרי המתכננים של חברת נתיבי איילון, מכיל תנאי סף פסול ולא סביר, בדבר דרישה לחברות באיגוד המתכננים הישראלי.