מהנדסי מים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הישג ארגוני נוסף - תקנות מקורות אנרגיה- בדיקת נצילות במתקני שאיבה (משרד התשתיות)

10.08.15 

חברים יקרים,

הרינו לעדכן בדבר הישג נוסף לארגון, אשר הושג במסגרת פעילותו העקבית והממושכת, לשמירה על זכויות המתכננים ולהקפדה על התנהלות תקינה של רשויות המדינה:

לאחרונה, התקבלה פנייה מאת חברי ארגון העוסקים בתחום בדיקת משאבות מים, לפיה משרד התשתיות פרסם מכתב רשמי המיועד לאגודות המים הפועלות ברחבי הארץ ובו דרישה לפיה כל אגודה המפעילה מתקן שאיבה, צריכה לבצע בדיקת נצילות אנרגיה במשאבות מים ולהעביר את הנתונים למשרד התשתיות. במכתב המקורי, צוין כי העברת הנתונים צריכה להתבצע "בשיתוף ארגון עובדי המים". ביטוי זה יצר את הרושם לפיו רק מהנדסים אשר מהווים חלק מ"ארגון עובדי המים" רשאים לבצע את הבדיקה וכך להבנתנו נפגעו בפועל זכויותיהם של מהנדסי מים עצמאיים רבים. 

לאור האמור, פנה הארגון אל מנהל תחום האכיפה והפיקוח באגף שימור האנרגיה של משרד התשתיות ודרש ממנו להפיץ מכתב הבהרה לכלל אגודות המים, המבהיר היטב כי בדיקת נצילות האנרגיה אינה חייבת להתבצע באמצעות ארגון עובדי המים וכי ניתן להתקשר לצורך הבדיקה עם כל מהנדס המוסמך לכך. 

לאור האמור והפעילות הנ"ל, אנו שמחים לעדכן כי משרד התשתיות קיבל את עמדת הארגון במלואה ובשבוע שעבר פרסם מכתב הבהרה חד משמעי, בדיוק כפי שהארגון דרש.

המכתב שנשלח מאת משרד התשתיות מצורף בזאת לעיונכם.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל