מהנדסי מים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הזמנה לכנס שיקום ופיתוח נהר הירדן הדרומי בימים - 20-21.10.14

חברים יקרים,

אנא ראו בקישור מטה פנייה מטעם רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי ובה הזמנה להשתתפותכם בכנס אשר יתקיים  בימים 20-21.10.14.

בברכה,
מזכירות הארגון