מהנדסי מים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה על קיום אסיפה כללית של איגוד המים ביום 8.10.13


הודעה על קיום אסיפה כללית- איגוד המים

האסיפה תתקיים ביום שלישי, 8 באוקטובר 2013 בשעה 17:00
(התכנסות תחל בשעה 16:30)
ZOA ת"א (בית ציוני אמריקה), אבן גבירול 26, תל אביב

מצ"ב פניית יו"ר האיגוד לחברים

אנא שריינו מועד זה


_________________________________________________________________________________________

טופס רישום- אסיפה כללית איגוד המים 8.10.13


שם משרד: _________________
שם משתתף: ________________