מהנדסי מים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

תוצאות הבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי המים

חברים יקרים,

ביום 1.5.13 הסתיים הליך הבחירות לאיגוד מהנדסי המים. להלן תוצאות הבחירות, כפי שנאספו ונבדקו על ידי הח"מ:

סה"כ הגיעו באמצעות הדוא"ל 33 קולות. 

מתוך הקולות שהגיעו – 
32 קולות כשרים.
קול פסול אחד.

אינג' יורם לבל – 28 קולות;
אינג' שאול גבירצמן – 3 קולות;
ד"ר יוסף דלין – קול אחד.

לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי המים נבחר יורם לבל.

חברי האיגוד הבאים ישמשו כחברי הנהלת האיגוד:
אינג' יורם לבל – יו"ר ההנהלה.
ד"ר יאיר פולקמן, אינג' יונתן קופלוביץ.

בברכה,
מאור רוט, עו"ד