מהנדסי מים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הליך הצבעה לבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי המים - פניית המתמודדים

איגוד מהנדסי המים

חברים נכבדים,

להזכירכם, בימים אלה מתנהל הליך הבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי המים. 

כפי שהודענו לכם ביום 28.2.13, המתמודדים לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי המים הם:

- ד"ר יוסף דלין 
- אינג' יורם לבל 
- אינג' שאול גבירצמן  

מצ"ב לעיונכם פניות מטעם המתמודדים אינג' יורם לבל וד"ר יוסף דלין.

להזכירכם, ההצבעה נעשית באמצעות שליחת שם אחד מבין המועמדים באמצעות הדוא"ל ליועמ"ש הארגון, עו"ד מאור רוט, אשר מהווה גורם ניטרלי חיצוני, בכתובת - rothm@hfn.co.il.

ההצבעה תתאפשר עד ליום 1.5.2013 בשעה 12:00.

בברכה,
מזכירות הארגון