מהנדסי מים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הליך הצבעה לבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי המים - הצבעה עד ליום 1.5.13

חברים נכבדים,

לאחר אישור תקנון האיגוד החדש ולאחר שחלף המועד לקבלת שמות המועמדים לתפקידים השונים באיגוד, הרינו מתכבדים להודיעכם בזאת על פתיחת הליך הבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי המים.

לתפקיד יו"ר האיגוד, מתמודדים המועמדים הבאים (לפי סדר אלפביתי):
- ד"ר יוסף דלין 
- אינג' יורם לבל (לצפייה בפניית המועמד לחץ/י כאן)
- אינג' שאול גבירצמן  

נבקש מכל חבר איגוד המעוניין להשתתף בבחירות, לשלוח את הצבעתו, שתכלול שם אחד מבין המועמדים לתפקיד היו"ר, באמצעות הדוא"ל ליועמ"ש הארגון, עו"ד מאור רוט, אשר מהווה גורם ניטרלי חיצוני, בכתובת - rothm@hfn.co.il .
היועמ"ש ישמור על חשאיות ההצבעה ולא יעביר לאיש את זהות המצביעים ואת תוכן הצבעת כל חבר, אלא יעביר למזכירות הארגון את התוצאות המספריות בלבד – כמה קולות קיבל כל מתמודד, וזאת באמצעות דו"ח שיוכן מראש. 

ההצבעה תתאפשר עד ליום 1.5.2013 בשעה 12:00

נציין, כי היות שהתקבלו שלושה שמות מועמדים לתפקיד חבר הנהלת האיגוד בלבד, לתפקיד זה לא יתקיימו בחירות וכל המועמדים ישמשו כחברי הנהלת האיגוד (מאחר שעל פי התקנון החדש הנהלת האיגוד מונה עד חמישה חברים).

בברכה,
מזכירות הארגון