איגודים בארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

יצחק ברבי מהנדסים ויועצים בע"מ

איגוד: מהנדסי מים, מהנדסי תברואה, מהנדסי מיזוג אויר
ברבי יצחק
052-4055355
הלילך 5 דירה 8, נתניה 42651
052-4576626 ; 098340665
098343168