אדריכלי נוף
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - פניית הארגון לנתיבי איילון בנוגע לתנאי סף למאגר מתכנני נוף - דרג 1

חברים יקרים,
 
אנו שמחים לעדכן אתכם בדבר הצלחה משמעותית נוספת של הארגון בפעילותו המתמדת והמאומצת בפיקוח ובקרה על מכרזים בהם משתתפים חברי הארגון בתחום ההנדסה והתכנון.

לפני מספר חודשים, פרסמה חברת "נתיבי איילון" קול קורא לרישום למאגר אדריכלי נוף של החברה (מאגר מתכנני נוף בכבישים עירוניים – תכנון נופי דרג 1). 

בהוראות הרישום למאגר, דרשה נתיבי איילון כי על המציע להעסיק, בנוסף לאדריכל הנוף בעל המשרד, עוד שני אדריכלי נוף נוספים. בפניית הארגון נכתב כי בחלק גדול ממשרדי התכנון הפועלים בתחום מעסיקים אדריכל נוף יחיד נוסף לבעל המשרד, ולכן מדובר בדרישה חריגה ובלתי סבירה אשר יוצרת תנאי מקפח ומפלה כלפי משרדי תכנון רבים.

אנו שמחים לעדכן, כי בעקבות פניית היועצים המשפטיים של הארגון ובהמשך להודעת נתיבי איילון אשר ניתנה לפני מספר חודשים ולפיה היא מקבלת את פרשנות הארגון בדבר תנאי הסף לרישום במאגר מתכנני הנוף, פרסמה לאחרונה חברת נתיבי איילון "קול קורא" מתוקן להצטרפות למאגר, בו בוטל תנאי הסף המקפח ובמקומו נקבע כי די בכך שבעל משרד יעסיק אדריכל נוף אחד נוסף בלבד, על מנת להיכנס למאגר. 

כאמור, בהתאם להוראות הקול הקורא המעודכן, ניתן להגיש מועמדות  להיכלל במאגר עד ליום 22.12.2016.

הארגון ימשיך בעשייה ובפעולות נמרצות למען חבריו הן בתחום המכרזים והן בערוצים רבים נוספים, למען עמידה דווקנית על זכויות חברי הארגון.

בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל