מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה על שינוי מועד - זימון לישיבת הנהלה ביום ג' 8.3.16 - איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים


**ישיבת הנהלה -  איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים**


אל: הנהלת איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים 
 
שלום רב, הרינו להודיעכם כי ישיבת ההנהלה של איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים שנקבעה - ליום ד'  24.2.16 נדחית ותתקיים ביום ג', 8.3.16 בשעה 17:00 בחדר הישיבות של ארגון העצמאיים, בית המהנדס והאדריכל רח' דיזינגוף 200, תל אביב
 
**סדר יום יועבר בסמוך למועד קיומה של הישיבה**
 
אנא אשרו השתתפותכם להלן והעבירו בדוא"ל חוזר או בפקס 03-5223041
 
 
בברכה, 
מזכירות הארגון 

____________________________________________________________
 
 
- אישור השתתפות  -
 
 
 
שם:_________                                             תאריך:______________