מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הזמנה לקורס בנושא קול קורא – קורס לבקרי תכן וביצוע בנייה ממינהל התכנון


חברים יקרים,

אנא ראו במצ"ב הזמנה שהועברה לעיוננו בנושא: קול קורא - קורס לבקרי תכן וביצוע בנייה/מינהל התכנון.

רצוי וניתן לעיין בפרטים רלוונטיים בגוף המסמך.

בברכה,
מזכירות הארגון